Kosovo Local Government Institute - KLGI
 
Alb. | Eng. | Ser.
Home About UsServicesKLGI Research ProjectsTrainings
Gallery
Publications
Contact us

Roadmap on Sustainable Local Government Programme


Partners

© Kosovo Local
Government Institute - KLGI
made by:

Kosovo Local Government Institute - KLGI
 
Pristinë, 6 Nëntor, 2012, 14:01 am

Prezantohet Raporti i Institutit KLGI:
“Kryetari Komunës - Përfaqësues apo Dominues”

Nesër, e mërkurë, më 7 nëntor 2012, duke filluar nga ora 9:30 – 12:30 në Sallën e Kongreseve në Hotelin Grand, në Prishtinë do të mbahet konferenca vjetore e organizuar nga Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale në partneritet me Fondacionin Gjerman Friedrich Ebert.

Në këtë konferencë do të prezantohet studimi me titull ‘Kryetari Komunës - Përfaqësues apo Dominues?”. Ky publikim përpos që analizon baraspeshën e institucionit të Kryetarit kundrejt Kuvendit Komunal dhe Ekzekutivit, gjithashtu shqyrton marrëdhëniet e tij me akterët tjerë, dhe para së gjithash me qytetarë. për më shumë

më shumë. Alb. | Eng. | Ser.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pristina, 05 July, 2011, 10:23 am

DECENTRALIZATION A HEAVY WEIGHT TO BE CARRIED OUT

Struggling to Move from Consolidation of Local Democracy to Better Service Delivery, learn more at appquestioner.com.
A study on the prospects and challenges of Decentralisation in the Republic of Kosovo three years after the Constitution.

view more. Alb. | Eng. | Ser.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Budapest, 24 May, 2011, 9:14 am

Confidence Building and Reconciliation in Kosovo - Three Yeaars after Independence.
Besnik Tahiri presented as a panellist at the The Hungarian Institute of International Affairs (MKI) in a Conference.
The organizers of the conference were:The Hungarian Institute of International Affairs (MKI), the Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy (CEID) and the International Centre for Democratic Transition (ICDT)

more news:
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mission Statement

The Kosovo Local Government Institute ( KLGI ) is a Kosovar Institute dedicated to improving the efficiency and effectiveness of local government in Kosovo. The aim of KLGI is to increase the participation and the influence of the young professionals of Kosovo in issues related to local public administration, policy making and decentralization processes Resource adipex-p

Kosovo Local Government Institute - KLGI

Conference on:

DECENTRALIZATION A HEAVY WEIGHT TO BE CARRIED OUT
Republic of Kosovo three years after the Constitution

05 July 2011

Click here for Invitation of the Conference

Click here for Agenda of the Conference

International Conference:

Citizen Participation in Kosovo- Before and Now!
How does Kosovo compare to other Countries? Practical Examples

Click here for Agenda of the Conference

Kosovo Local Government Institute
Instituti Kosovar Per Qeverisje Lokale
Kosovski Institut za Lokalnu Samoupravu